Hủy

Duma Quốc gia Nga Tin tức

  • 04/01/2013 - 19:03

    Người vực dậy nền tài chính Nga (phần 1)

    Cựu bộ trưởng tài chính Aleksei Kudrin chịu trách nhiệm về lĩnh vực dự báo phát triển kinh tế-xã hội, lập kế hoạch tài chính công, thuế và chính sách tiền tệ.
Người Tiên Phong