Hủy

Dung cam Tin tức

  • 16/02/2017 - 10:20

    Chính thức cấm cho vay đảo nợ

    Từ ngày 15/3 tới, khách hàng không còn được phép vay vốn để đảo nợ. Việc cho vay tuần hoàn chỉ áp dụng với doanh nghiệp không có nợ xấu.