Hủy

Forward Tin tức

  • 07/10/2021 - 16:04

    Bizzi huy động 3 triệu USD

    Bizzi, nền tảng dịch vụ phần mềm giúp đơn giản quy trình xử lý dữ liệu hoá đơn thủ công vừa huy động được 3 triệu USD ở vòng Pre-Series A.
XOR, XOR Việt Nam