Hủy

Găm giữ Tin tức

  • 07/02/2013 - 10:58

    5 cái giá phải trả khi phá giá VND

    Áp lực lên lạm phát, nợ công gia tăng, niềm tin đối với VND có nguy cơ suy giảm... là những ảnh hưởng có thể xảy ra nếu phá giá VND.
Người Tiên Phong