Hủy

Giải báo chí Tin tức

  • 08/07/2013 - 21:29

    Sẽ giải thể Quỹ tín dụng yếu kém

    Các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) hoạt động yếu kém sẽ bị thu hồi giấy phép, giải thể, thanh lý tài sản và người gửi tiền sẽ chi trả bảo hiểm.