Hủy

Giãi bày Tin tức

Giải cứu Vietnam Airlines

Giải cứu Vietnam Airlines

Chỉ tiền thôi không đủ mà cần một chiến lược toàn diện hơn Để giải cứu hãng bay quốc gia.

  • 22/10/2014 - 21:17

    Vì sao Facebook không có nút “Dislike”?

    Cựu Giám đốc công nghệ của Facebook và là người sáng tạo ra nút Like, Bret Taylor, vừa giải thích vì sao Facebook có thể sẽ không bao giờ có nút “Dislike”.