Hủy

Giám khảo Tin tức

  • 27/08/2014 - 14:35

    Niềm tin kinh doanh suy giảm tại Pháp

    Cuộc khảo sát niềm tin kinh doanh được Viện Thống kê Pháp tiến hành ngay trước khi nội các của Tổng thống Pháp giải thể ngày 25/8 vừa qua.