Hủy

Giam san luong Tin tức

  • 25/07/2017 - 09:15

    OPEC và nhiệm vụ bất khả thi

    OPEC đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi tìm cách duy trì thỏa thuận cắt giảm sản lượng thêm 8 tháng nữa.
Người Tiên Phong