Hủy

Giao thiệp Tin tức

  • 30/08/2013 - 12:13

    NATO từ chối đánh Syria

    Ít nhất 12 nước trong khối NATO đã loại bỏ khả năng tham gia chiến dịch quân sự chống Syria nếu chiến dịch không được Hội đồng Bảo an thông qua.