Hủy

Google android Tin tức

  • 15/10/2014 - 12:24

    Ai đã giết chết Nokia?

    Sai lầm lớn nhất của Nokia là chọn Windows Phone của Microsoft là hệ điều hành duy nhất cho điện thoại thông minh.
  • 30/04/2014 - 21:03

    Sau sự im lặng của Apple

    Im lặng luôn là cách truyền thông của Apple từ lúc Steve Jobs còn tại vị. Tuy nhiên, với Tim Cook, sự im lặng gần như thành câm lặng và ù lì.