Hủy

Google Chrome Tin tức

  • 02/04/2012 - 13:56

    Thị phần IE có xu hướng tăng trở lại

    3 tháng đầu năm 2012, thị phần của IE tăng gần 2% lên 53,8%, tức là . Trong khi thị phần của Chrome và Firefox vẫn đang sụt giảm khoảng 0,5% trong cùng thời điểm.
Người Tiên Phong