Hủy

Gửi nước ngoài Tin tức

 • 22/01/2015 - 14:50

  Đức đẩy mạnh hồi hương vàng

  Đức tiếp tục hồi hương vàng trong năm 2014, đã chuyển 120 tấn vàng gửi tại Banque de France và Fed New York về nước, Deutsche Bundesbank cho biết hôm 19/1.
 • 17/12/2013 - 09:21

  Chính sách tiền tệ từ tháng 1/2014 có gì mới?

  Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, trong năm 2014, sẽ tiếp tục áp dụng trần lãi suất tiền gửi bằng VND để ổn định mặt bằng lãi suất thị trường. Tăng trưởng tín dụng cuối năm nay sẽ cao hơn năm 2012, hoạt động tín dụng sẽ góp phần tích cực vào việc tháo gỡ khó khăn về vốn cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh.
 • 17/09/2013 - 15:11

  Người Mỹ khó gửi tiền ra nước ngoài

  Luật Thuế tài khoản nước ngoài của Mỹ yêu cầu các tổ chức báo cáo toàn bộ tài sản của công dân nước Mỹ tại nơi các tổ chức đó hoạt động.