Hủy

Ha chinh Tin tức

  • 09/09/2016 - 17:22

    Hướng dẫn mới về thu thuế Uber

    Cá nhân kinh doanh vận tải có ký kết hợp đồng với Uber Hà Lan phải nộp thuế theo tỉ lệ 3% đối với thuế GTGT, 1,5% đối với thuế TNCN