Hủy

Hải sản Tin tức

  • 12/06/2018 - 07:00

    THACO dấn sâu vào bất động sản

    Để hiện thực hóa chiến lược này, từ năm 2016, Thaco đã nâng sở hữu tại Công ty Đại Quang Minh lên mức 90% vốn điều lệ.