Hủy

Hàng tiêu dùng nhanh Tin tức

  • 03/11/2017 - 14:58

    FMCG tìm kiếm lợi nhuận

    Ngành hàng tiêu dùng nhanh gồm những công ty sản xuất sản phẩm hàng tiêu dùng đặc thù là sức bán ra lớn, nhu cầu tiêu dùng cho sản phẩm cao.
  • 20/02/2013 - 16:47

    Tập đoàn bán lẻ Metro rời Trung Quốc

    Tập đoàn Metro của Đức đã công bố ngừng hoạt động bộ phận kinh doanh hàng điện tử tiêu dùng tại Trung Quốc do cạnh tranh quá căng thẳng.