Hủy

Hệ thống ngân hàng Tin tức

  • 11/04/2017 - 06:59

    Thanh khoản hệ thống dồi dào trở lại

    NHNN hút ròng 8.000 tỷ đồng từ thị trường, cộng với lãi suất liên ngân hàng có xu hướng giảm cho thấy thanh khoản hệ thống đã bớt căng thẳng hơn.