Hủy

Hello Tin tức

Smart strategy of Hello Clever

Smart strategy of Hello Clever

The two-year-old fintech platform Hello Clever, which uses central bank technology, is among the 50 fastest-growing fintech businesses in Australia.

Chiến lược thông minh của Hello Clever

Chiến lược thông minh của Hello Clever

Dùng chung hạ tầng của Ngân hàng Trung ương, nền tảng fintech 2 năm tuổi Hello Clever nằm trong Top50 công ty fintech có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất ở Úc.

  • 01/05/2014 - 23:14

    Tình ca Hello: 30 năm, bài hát số phận

    Điệp khúc "Is it me you're looking for?" đem lại cho Richie rất nhiều tiền quảng cáo. Hàng triệu đô được thu về từ chữ "me" được thay đổi bằng tea beer,...