Hủy

Hiện ngân Tin tức

  • 09/10/2014 - 09:05

    8 tài liệu ngân sách nên công khai

    Đó là khuyến nghị của Tổ chức Hợp tác Ngân sách quốc tế (IBP) khi giới thiệu một công cụ trực tuyến là OBS Tracker, ngày 8-10.
  • 08/07/2014 - 15:35

    Ngân hàng trước sức ép tăng vốn

    Cuộc chiến sinh tồn, sáp nhập, hợp nhất giữa ngân hàng với ngân hàng, giữa ngân hàng với các tổ chức tài chính vốn căng thẳng nay lại càng quyết liệt.