Hủy

Hình dê Tin tức

Mỹ phát hành 88.888 tờ USD hình dê

Ngày 3/12, Bộ Tài chính Mỹ phát hành loạt tiền giấy may mắn năm con Dê mệnh giá 1 USD nhằm đón Tết âm lịch của người dân châu Á.