Hủy

Hình mẫu Tin tức

  • 31/03/2014 - 14:15

    Sức mạnh của thông tin sâu Thick Data

    Lối tiếp cận thông tin sâu để có được những nhận thức sâu sắc là dùng trí tuệ con người xử lý bộ thông tin đồ sộ có được từ công nghệ.