Hủy

Hòa lan Tin tức

  • 20/04/2018 - 08:30

    Thái Lan già hóa

    Vào năm 2022, Thái Lan sẽ là quốc gia đang phát triển đầu tiên trở thành một “xã hội già”, với hơn 14% dân số có độ tuổi hơn 65.
  • 09/08/2016 - 12:30

    Thừng ngoại trói thừng nội

    Doanh nghiệp Việt Nam không dám đầu tư lớn vào ngành có nhiều biến động và rủi ro như sản xuất dây thừng.