Hủy

Hoa lo Tin tức

  • 29/09/2014 - 11:16

    Cải tử "con tàu" Vinawaco

    Ông Ngô Văn Tuấn chi ra 200 tỷ đồng mua 61% cổ phần Vinawaco và chi thêm hơn 100 tỷ đồng đầu tư sửa chữa tàu, thiết bị máy móc, trả lương.
Người Tiên Phong