Hủy

Hoa thanh Tin tức

  • 25/11/2023 - 07:30

    Trước cánh cửa Walmart

    Lời đề nghị từ Walmart muốn xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm cung ứng hàng hóa khu vực châu Á.
  • 11/04/2023 - 15:30

    Thanh Hoa speeds up public investment disbursement

    Thanh Hoa province was allocated over VND12.5 trillion ($523 million) worth of public investment capital this year. Public investment capital allocated to the province in 2023 totals $523 million.
XOR, XOR Việt Nam