Hủy

Hoang phí Tin tức

  • 06/05/2016 - 12:14

    El Niño đang căng thẳng

    WFP ước tính 31,6 triệu người ở Nam Phi bị thiếu lương thực do tác động của đợt El Niño đang diễn ra.