Hủy

Hoi dong dau tu Tin tức

  • 03/11/2017 - 13:56

    Một thành viên HĐQT BIDV từ nhiệm

    Ông Nguyễn Huy Tựa, thành viên HĐQT Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam vừa được HĐQT thông qua đơn từ nhiệm kể từ ngày 1.11.2017 để nghỉ hưu.
XOR, XOR Việt Nam