Hủy

Kêu gọi Tin tức

  • 13/06/2016 - 10:50

    Mời gọi nhưng không dễ dãi

    Với thông điệp “Thành phố đáng sống”, một số dự án đầu tư nước ngoài với số vốn hàng tỉ USD đang được các nhà đầu tư thăm dò đưa về TP.HCM.
XOR, XOR Việt Nam