Hủy

Khai mỏ Tin tức

  • 21/11/2014 - 16:02

    Ngành khai mỏ vàng đang rất khó khăn

    Chi phí của các mỏ vàng hiện đang cao hơn khá nhiều so với giá vàng giao ngay, khiến các nhà sản xuất vàng rơi vào tình cảnh rất khó khăn.
Người Tiên Phong