Hủy

Khế ước Tin tức

  • 20/12/2012 - 14:37

    Tổng quan về lãi suất Libor

    Hàng chục ngân hàng dính líu cùng hàng tỷ USD án phạt, vụ bê bối Libor chưa có dấu hiệu ngừng lại khi các cơ quan tiếp tục mở rộng điều tra.