Hủy

Khối liên minh Tin tức

  • 08/11/2012 - 21:44

    Hy Lạp thất nghiệp cao kỷ lục 25,4%

    Đất nước khởi đầu cho khủng hoảng nợ công châu Âu vẫn chưa thoát được khó khăn lại phải đón nhận thông tin về lượng thất nghiệp cao kỷ lục.