Hủy

Khối tư nhân Tin tức

  • 13/08/2014 - 20:04

    DEMO – Suối nguồn khởi nghiệp

    Công nghệ đang thay đổi thế giới. Những người điều khiển sự phát triển và thay đổi của công nghệ ấy chính là các công ty khởi nghiệp công nghệ.
  • 03/05/2013 - 10:13

    Dự án tỷ USD 'xếp hàng' vào Việt Nam

    Thay vì những dự án đầu tư trong lĩnh vực bất động sản như trước đây, 2013 có thể là năm của các dự án tỷ USD trong lĩnh vực sản xuất.