Hủy

Khu Công Nghiệp Amata Tin tức

Khu công nghiệp lại

Khu công nghiệp lại "hot"

Tỉ lệ lấp đầy trung bình của các khu công nghiệp là hơn 40%, thậm chí tại một số địa phương là 20-30%.

XOR, XOR Việt Nam