Hủy

Khu kinh tế Vũng Áng Tin tức

  • 25/04/2014 - 09:52

    Cảng Vũng Áng quá tải

    Trong năm 2012 và 2013, lượng hàng hóa thông qua cảng tăng đột biến gần 2,7 triệu tấn/năm 2013, tăng hơn 2 lần so với công suất thiết kế.