Hủy

Kiếm việc Tin tức

  • 05/08/2014 - 10:18

    LinkedIn xứng đáng sử dụng hơn Facebook?

    Theo nghiên cứu của Roi Research năm 2013, 59% những người được hỏi đã nói rằng LinkedIn là tài khoản quan trọng nhất của họ trên mạng xã hội, trong khi năm 2012 con số này chỉ là 41%.
  • 29/10/2013 - 00:32

    Top 6 ngành đang thừa lao động

    Lượng người có nhu cầu tìm việc lĩnh vực kế toán - kiểm toán tăng đột biến trong tháng 10, nhưng đa phần không đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng.
XOR, XOR Việt Nam