Hủy
Kinh Doanh

Áp dụng quy định DN không được sử dụng tiền mặt cho vay lẫn nhau

Thứ Hai | 03/03/2014 14:46

Từ nay, cá nhân cũng không được phép thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán.
 
Nghị định 222/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thanh toán bằng tiền mặt và quản lý nhànước về thanh toán bằng tiền mặt trong một số giao dịch thanh toán trên lãnh thổ Việt Nam, có hiệulực kể từ 1/3/2014 vừa qua.

Theo Nghị định này, tiền mặt là tiền giấy, tiền kim loại do NHNN phát hành; Thanh toán bằng tiềnmặt là việc tổ chức, cá nhân sử dụng tiền mặt để trực tiếp chi trả hoặc thực hiện các nghĩa vụ trảtiền khác trong các giao dịch thanh toán.

Dịch vụ tiền mặt là hoạt động của NHNN, TCTD, Kho bạc Nhà nước cung cấp cho khách hàng trongviệc nộp, rút tiền mặt hoặc các dịch vụ khác liên quan đến tiền mặt.

Các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước không thanh toán bằng tiền mặt trong các giaodịch, trừ một số trường hợp được phép thanh toán bằng tiền mặt theo quy định của Bộ Tài chính hoặcNHNN.

Đối với các giao dịch chứng khoán, Nghị định quy định, tổ chức, cá nhân không thanh toán bằngtiền mặt trong các giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán. Tổ chức, cá nhân khôngthanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch chứng khoán đã đăng ký, lưu ký tại Trung tâm Lưu kýchứng khoán không qua hệ thống giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán.

Cũng theo Nghị định, các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vốnvà mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. Các doanh nghiệp không phải TCTD không sửdụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.Các tổ chức tín dụng khi thực hiện giải ngân vốn bằngtiền mặt phải thực hiện theo quy định của NHNN.

Nguồn CafeF


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới