Hủy
Kinh Doanh

Địa ốc Khang An lỗ gần 700 triệu đồng trong quý III/2014

Thứ Năm | 30/10/2014 11:42

Đến hết quý III/2014, Khang An đã đạt 3% kế hoạch doanh thu thuần và 4,5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2014.
 
Quý III/2014, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An KAC đạt 3,4 tỷ đồng doanh thu, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2013. Công ty lỗ sau thuế gần 700 triệu đồng trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi sau thuế khoảng 270 triệu đồng.

Trong quý, Công ty không phát sinh chi phí bán hàng còn chi phí quản lý tăng 13,5% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, Công ty đạt 12,5 tỷ đồng lợi nhuận, tăng 19% so với cùng kỳ. Công ty lãi sau thuế gần 700 triệu đồng.

Đến hết quý III/2014, Khang An đã đạt 3% kế hoạch doanh thu thuần và 4,5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2014.

Chỉ tiêu

Quý III năm 2014

Quý III năm 2013

Thay đổi

Lũy kế năm 2014

Lũy kế năm 2013

Thay đổi

Doanh thu

3,43

6,28

-45,4%

12,51

10,48

19,4%

Doanh thu thuần

3,43

6,28

-45,4%

12,51

10,48

19,4%

Giá vốn hàng bán

2,65

3,35

-20,9%

5,56

6,47

-14,1%

Lợi nhuận gộp

0,77

2,93

-73,7%

6,95

4,01

73,3%

Chi phí bán hàng

0,00

0,05

-

0,00

0,09

-

Chi phí quản lý

1,18

1,04

13,5%

3,97

3,95

0,5%

Lợi nhuận sau thuế

-0,67

0,27

-

0,67

0,73

-8,2%

EPS (đồng)

-34

13

-

33

37

-10,8%

Kết quả kinh doanh quý III/2014 của KAC (Nguồn: HSX)
Đơn vị: tỷ đồng
Cuối quý III/2014, tổng tài sản là 486 tỷ đồng, tăng 27% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiên tăng thêm 13 tỷ đồng, tồn kho tăng thêm gần 40 tỷ đồng.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới