Hủy
Kinh Doanh

Điện Tây Nguyên 9 tháng hoàn thành 10,6% kế hoạch lợi nhuận năm 2014

Thứ Ba | 07/10/2014 08:55

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2014, doanh thu công ty hơn 6 tỷ đồng, hoàn thành 16,7% kế hoạch năm.
 

Công ty Cổ phần Điện Tây Nguyên (mã TIC) vừa báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014. Theo đó, 9 tháng đầu năm, TIC bán được hơn 2,1 triệu Kwh, đạt 63% kế hoạch năm.

Tổng doanh thu 9 tháng đầu năm đạt hơn 6 tỷ đồng, đạt 16,7% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 3,5 tỷ đồng, đạt 10,6% kế hoạch năm.

HĐQT cũng thống nhất phê duyệt chủ trương ký hợp đồng tư vấn với Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEC) với vai trò là Nhà tư vấn cho Công ty theo hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn hoạt động.

Theo đó, GEC sẽ (1) tư vấn xây dựng và triển khai chiến lược phát triển của Doanh Nghiệp; (2) tư vấn hệ thống kế hoạch, cơ cấu tổ chức tối ưu, phù hợp với ngành nghề kinh doanh lõi của Doanh Nghiệp; (3) tư vấn về công tác quản trị nguồn nhân lực, hoạt động đầu tư (không bao gồm tư vấn tài chính, kế toán); (4) tư vấn công tác quản trị doanh nghiệp và một số hoạt động tư vấn khác phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Doanh Nghiệp và nằm trong khả năng, phạm vi hoạt động của GEC. Đổi lại, GEC sẽ nhận lại được phí dịch vụ (0,5% lợi nhuận trước thuế TIC).

Trong quý IV, TIC phấn đấu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo thanh khoản chủ động cho công việc, hoàn thành hồ sơ đất nhà máy IA Đrăng 1 gửi Sở TNMT tỉnh, thống nhất giao ban điều hành mua lại cổ phiếu lẻ của các cổ đông dưới 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách ngày 12/5/2014. Ban điều hành cũng sẽ lên kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong