Hủy
Kinh Doanh

Doanh nghiệp phải nêu rõ trách nhiệm của Ban giám đốc nếu không đạt kế hoạch kinh doanh

Thứ Hai | 14/01/2013 11:39

Công ty phải nêu các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ chính và địa bàn kinh doanh chiếm trên 10% tổng doanh thu 2 năm gần nhất.
 
Sở giao dịch chứng khoán TPHCM đã có công văn lưu ý các doanh nghiệp niêm yết về nội dung báo cáo thường niên theo thông tư 52.

Trước tình hình các doanh nghiệp niêm yết không hoàn thành kế hoạch kinh doanh ngày càng nhiều, HSX yêu cầu nội dung Báo cáo thường niên phải nêu rõ trách nhiệm của Ban giám đốc đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (đối với trường hợp kết quả SXKD không đạt kế hoạch).

Bên cạnh đó, việc phân tích đánh giá nợ phải thu xấu, phải trả xấu, tài sản xấu, ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá hối đoái, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay đến kết quả kinh doanh của công ty.

Ý kiến kiểm toán báo cáo kiểm toán nếu không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần cũng được HSX yêu cầu Ban giám đốc các công ty niêm yết giải trình cụ thể.

Về việc quản trị công ty, HSX yêu cầu các công ty niêm yết nêu rõ lương thưởng, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (tổng giám đốc) và cán bộ quản lý. Cụ thể là Báo cáo thường niên phải nêu rõ giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hóa bằng tiền cũng cần được liệt kê và giải trình đầy đủ.

Về việc lập báo cáo thường niên, tổ chức niêm yết phải thực hiện đầy đủ các nội dung theo mẫu quy định. Nội dung nào không có đề nghị nêu rõ là không có. Nội dung nào chưa thực hiện được đề nghị nêu rõ là chưa thực hiện và nguyên nhân của việc chưa thực hiện được theo quy định.

Về thông tin ngành nghề kinh doanh, công ty phải nêu các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ chính và địa bàn kinh doanh chiếm trên 10% tổng doanh thu 2 năm gần nhất.

Đối với các khoản đầu tư lớn, các doanh nghiệp phải nêu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm (bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án), tình hình thực hiện các dự án lớn. Đối với trường hợp công ty đã chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án, cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án này và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc đạt/không đạt tiến độ đã công bố và cam kết.

Như vậy, cùng các nội dung khác, báo cáo thường niên giai đoạn sắp tới sẽ chi tiết hơn so với trước, trong đó cổ đông, cán bộ công nhân viên của mỗi doanh nghiệp niêm yết có thể thấy rõ những đóng góp cũng như những lợi ích mà quản lý doanh nghiệp có được.

Nếu thực hiện nghiêm túc những quy định này, báo cáo thường niên bên cạnh chức năng giới thiệu, PR các doanh nghiệp, cũng sẽ góp phần làm minh bạch hóa các thông tin của doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp niêm yết nói riêng.

Nguồn CafeF


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới