Hủy
Kinh Doanh

Kho bạc Nhà nước huy động gần 98 nghìn tỷ đồng TPCP tính đến ngày 23/4

Thứ Sáu | 25/04/2014 16:27

Riêng trong tháng 4/2014, Kjo bạc Nhà nước (KBNN)đã huy động TPCP ước đạt 8.487,2 tỷ đồng.
 

Theo số liệu của Bộ Tài chính, tính đến ngày 23/4, KBNN đã huy động được 97.781,3 tỷ đồng từ trái phiếu chính phủ (TPCP), đạt 46,5% so với kế hoạch.

Trong 4 tháng đầu năm, hệ thống KBNN đã thực hiện kiểm soát chi ước đạt 180.289 tỷ đồng chithường xuyên của ngân sách nhà nước, phát hiện 10.224 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, vàđã yêu cầu bổ sung các thủ tục cần thiết. Kho bạc đã từ chối thanh toán với số tiền 5 tỷ đồng chưađủ điều kiện chi theo quy định.

Tính đến ngày 30/4, chi đầu tư thuộc kế hoạch năm 2014 giải ngân qua hệ thống KBNN ước đạtkhoảng 65.702,2 tỷ đồng, trong đó vốn xây dựng cơ bản giải ngân là 39.150,3 tỷ đồng, vốn TPCP giảingân là 18.645,4 tỷ đồng, nguồn vốn khác giải ngân là 7.906,5 tỷ đồng.

Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối ước khoảng 45 tỷ đồng.

Nguồn NDH


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới