Hủy
Kinh Doanh

Khoáng sản Hamico thay Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc

Thứ Năm | 28/08/2014 08:17

Tân Chủ tịch HĐQT và CEO đều không giữ chức vụ trong HĐQT hay ban Tổng Giám đốc trước đó của KSH.
 
Nghị quyết HĐQT ngày 26/8/2014 của Công ty cổ phần Tập đoàn khoáng sản Hamico (mã KSH) thông qua việc từ nhiệm của Chủ tịch HĐQT Nguyễn Tiến Dũng và Tổng Giám đốc Vũ Minh Thành.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Công Hùng là thành viên HĐQT thay thế tạm thời ông Dũng và bổ nhiệm ông Hùng là Chủ tịch HĐQT thay thế tạm thời kể từ ngày 26/8/2014 cho đến thời gian đại hội cổ đông gần nhất.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Linh giữ chức Tổng giám đốc kể từ ngày 26/8/2014.

Ông Hùng và ông Linh đều không giữ chức vụ trong HĐQT hay ban Tổng Giám đốc trước đó của KSH.

Trước đó, KSH đã hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và dự kiến họp đại hội cổ đông bất thường vào tháng 9/2014.

Nội dung dự kiến tại đại hội là thông qua phương án tái cấu trúc Công ty bằng cách bổ sung ngành nghề kinh doanh, thành lập công ty con, tăng vốn điều lệ, thay thế và bổ sung thành viên HĐQT, ban kiểm soát...

Lũy kế 6 tháng đầu năm, KSH đạt 1,9 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, gấp gần 4 lần cùng kỳ 2013. EPS đạt 163 đồng.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới