Hủy
Kinh Doanh

Kiểm toán nghi ngờ khả năng SJS hoạt động liên tục

Thứ Hai | 01/04/2013 10:56

Năm 2012, SJS lỗ sau thuế 304,54 tỷ đồng và lỗ lũy kế đến cuối năm 2012 gần 388 tỷ đồng.
 
Công ty cổ phần đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà (Sudico - mã SJS) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 đã soát xét.

Kiểm toán Ernst & Young lưu ý SJS và các công ty con đã lỗ thuần 304,5 tỷ đồng từ hoạt động kinh doanh hợp nhất năm 2012. Số lỗ lũy kế là 387,67 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2012, tổng dư nợ ngắn hạn của SJS và công ty con là 2.255 tỷ đồng, vượt 1.757 tỷ đồng so với tổng số dư tài sản ngắn hạn có tính thanh khoản cao (không tính hàng tồn kho).

Kiểm toán nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động của SJS và các công ty con. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc đã có kế hoạch tài chính để công ty có khả năng xử lý và thanh toán các khoản nợ đến hạn trả và tiếp tục hoạt động trong năm tiếp theo.

Theo thuyết minh 2.2, Hội đồng quản trị và Ban giám đốc SJS đã có kế hoạch thanh toán các khoản nợ đến hạn trả thông qua việc cơ cấu nợ với các ngân hàng, thu hồi các khoản tiền phải thu từ khách hàng ở các dự án Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì, dự án khu đô thị Nam An Khánh, dự án khu đô thị Nam An Khánh mở rộng, khu đô thị Văn La - Văn Khê và thanh lý một số khoản đầu tư khác.

Nguồn Dân Việt/SJS


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới