Hủy
Kinh Doanh

Ngân hàng Chính sách năm 2014 cho vay gần 40.000 tỷ đồng

Thứ Sáu | 16/01/2015 08:25

Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 129.456 tỷ đồng, tăng 7.757 tỷ đồng so với cuối 2013, với 6.893 nghìn khách hàng còn dư nợ.
 

Ngày 15/01/2015, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã họp phiên thường kỳ quý IV/2014 để đánh giá kết quả hoạt động năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên BCH TW Đảng - Thống đốc NHNN Việt Nam kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH.

Ông Dương Quyết Thắng, Ủy viên HĐQT - Tổng Giám đốc báo cáo kết quả hoạt động năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015. Theo đó, đến 31/12/2014, tổng nguồn vốn của NHCSXH đạt 136.750 tỷ đồng, tăng 7.540 tỷ đồng (tăng 5,8%) so với 31/12/2013.

Tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách đạt 129.456 tỷ đồng, tăng 7.757 tỷ đồng (tăng 6,4%) so với 31/12/2013, với trên 6.893 nghìn khách hàng còn dư nợ; trong đó, tăng trưởng dư nợ tín dụng theo chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao là 7.121 tỷ đồng (tăng 6,5%), hoàn thành 100% kế hoạch.

Về chất lượng tín dụng, đến 31/12/2014, nợ quá hạn và nợ khoanh của NHCSXH chiếm 0,88% tổng dư nợ, trong đó, nợ quá hạn chiếm 0,41%, giảm 428 tỷ đồng so với năm 2013.

Doanh số cho vay năm 2014 đạt 39.654 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2013, tạo điều kiện cho trên 2,1 triệu lượt khách hàng được vay vốn, giúp cho trên 400 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo; thu hút tạo việc làm mới cho trên 162 nghìn lao động, trên 660 nghìn lượt HSSV được vay vốn đi học; xây dựng trên 1.140 nghìn công trình cung cấp nước sạch, công trình nhà tiêu hợp vệ sinh ở nông thôn, trên 8.000 căn nhà vượt lũ ở đồng bằng sông Cửu Long... góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của cả nước xuống dưới 6%.

Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2015 của NHCSXH là thực hiện tốt chỉ tiêu tăng trưởng dư nợ tín dụng được Thủ tướng Chính phủ giao 6,5%, tương đương 7.600 tỷ đồng; trong đó, tập trung ưu tiên cho khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho vay vùng khó khăn... và các chính sách tín dụng mới ban hành.

Triển khai thực hiện tốt Chiến lược phát triển đến năm 2020; tiếp tục thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng; kiện toàn, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy tổ chức; tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức cho đội ngũ cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát; đẩy mạnh công tác đối ngoại, thông tin tuyên truyền...

Tại phiên họp, HĐQT cũng đã nhất trí thông qua dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát năm 2014, phương hướng nhiệm vụ năm 2015 do ông Lê Ngọc Bảo, Uỷ viên HĐQT - Trưởng Ban kiểm soát NHCSXH trình bày.

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình kiêm Chủ tịch HĐQT NHCSXH nhấn mạnh: Với nhiệm vụ trọng tâm đặt ra trong năm 2015, NHCSXH cần tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả các giải pháp nhằm huy động đủ nguồn vốn đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn giải ngân các chương trình tín dụng chính sách; chủ động tham mưu cho các Bộ, ban, ngành và cơ quan liên quan lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 40/CT-TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Nguồn DVO/SBV


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới