Hủy
Kinh Doanh

SBT lãi 6 tháng sau soát xét giảm 23 tỷ đồng

Thứ Sáu | 05/09/2014 09:26

Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm đạt 46 tỷ đồng, giảm 81% so với cùng kỳ năm trước.
 
Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (mã SBT) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2014 được soát xét bởi Công ty TNHH KPMG.

Theo kết quả kiểm toán, lợi nhuận sau thuế của SBT trong 6 tháng đầu năm đạt 46 tỷ đồng, giảm 23 tỷ đồng so với báo cáo tài chính công ty tự lập. EPS tương ứng đạt 321 đồng/cổ phiếu.

Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 4 tỷ sau soát xét, đạt 28,7 tỷ đồng; lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 4 tỷ, đạt 66 tỷ đồng.

Chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành tăng 11 tỷ, đạt 15,9 tỷ đồng. Theo ghi nhận trong báo cáo sau soát xét, chi phí thuế tăng từ nguồn dự phòng thiếu được ghi nhận từ các năm trước.

Giá trị hàng tồn kho sau soát xét cuối kỳ của SBT tăng 64 tỷ đồng so với trước soát xét, đạt 618 tỷ đồng, tăng gần 3 lần so với số đầu kỳ.

Các khoản nợ phải trả sau soát xét cũng tăng thêm 50 tỷ đồng so với kết quả trước kiểm toán.
Tỷ số nợ/tổng tài sản sau soát xét là 48%.

Nguồn Theo DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới