Hủy
Kinh Doanh

Tổng hợp kết quả kinh doanh quý III/2014 ngày 18/11

Thứ Ba | 18/11/2014 07:38

Ocean Group 9 tháng lãi ròng 135 tỷ, tăng 97% cùng kỳ; KLF lãi lũy kế 9 tháng tăng gấp 4,6 lần cùng kỳ;
 

Công ty Cổ phần liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF: Doanh thu thuần quý III đạt 156,3 tỷ đồng, tăng 60,1% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 35,3 tỷ đồng, tăng gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm 2013. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 428,7 tỷ đồng, tăng 160% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 84 tỷ đồng, tăng gấp 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2013.

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương OGC: Quý III/2014, doanh thu thuần đạt 939 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế quý III/2014 vợt lên hơn 108 tỷ đồng, gấp gần 11 lần cùng kỳ. Riêng phần lãi cổ đông công ty mẹ là 96 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt gần 2.321 tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ và bằng 54% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 148,5 tỷ đồng. Riêng phần lãi cổ đông công ty mẹ là 135 tỷ đồng, EPS đạt 450 đồng.

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai QCG: Doanh thu thuần quý III đạt 161,5 tỷ đồng, tăng gấp 3,3 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 2,4 tỷ đồng, tăng gấp 9 lần so với cùng kỳ năm 2013. Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần đạt 399,5 tỷ đồng, tăng 48,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 5,96 tỷ đồng, tăng 92,3% so với cùng kỳ năm 2013. Lãi cổ đông công ty mẹ trong quý III đạt 2,6 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm đạt hơn 6,4 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình PAN: Doanh thu bán hàng quý III/2014 đạt 320 tỷ đồng, tăng 96,1 tỷ đồng, tương đương mức tăng 43% so với doanh thu cùng kỳ 2013. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng đạt 705 tỷ đồng, tăng 65% so với doanh thu 428 tỷ đồng cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ trong quý 3 đạt 20 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, PAN thu về 59 tỷ đồng lãi ròng cổ đông công ty mẹ, tăng 82,5% cùng kỳ. EPS 9 tháng đạt 1.116 đồng/ cổ phiếu.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Sao Mai An Giang ASM: Doanh thu hoạt động kinh doanh quý III/2014 đạt 239 tỷ đồng, tăng 17%; lũy kế 9 tháng đầu năm đạt xấp xỉ 795 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 0,7% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận sau thuế đạt 5,4 tỷ đồng trong quý 3/2014, gấp 2,7 lần cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, ASM lãi ròng 32,5 tỷ đồng, cao gấp 2 lần cùng kỳ. EPS 9 tháng nhờ đó cũng tăng lên 682 đồng/ cổ phiếu.

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng DIG: 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần DIG đạt gần 440 tỷ đồng, giảm 17% so cùng kỳ năm trước.  Trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, DIG ghi nhận lãi ròng 21.58 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2014, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. So với kế hoạch đề ra, DIG thực hiên 47% kế hoạch doanh thu sau 9 tháng và chỉ 24% chỉ tiêu kế hoạch lãi ròng.

Công ty Cổ phân Đại lý Liên hiệp vận chuyển GMD: Quý III/2014, doanh thu tăng 14%, đạt 743 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 44 tỷ đồng, tăng 31% cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 2097 tỷ đồng, tăng 14,8% cùng kỳ năm trước; lợi nhuận công ty mẹ đạt 534 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Simco Sông Đà SDA: Quý III/2014, với doanh thu thuần đạt hơn 25 tỷ đồng, giảm 22,2% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 577 triệu đồng, giảm mạnh 81,2% so với quý III/2013. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2014, doanh thu thuần đạt gần 57 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 19% và đạt hơn 5,2 tỷ đồng. Như vậy, SDA mới chỉ hoàn thành 53% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2014.

Nguồn DVO


Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Người Tiên Phong