Hủy

KLF Tin tức

KLF chậm công bố bán cổ phiếu HAI

KLF chậm công bố bán cổ phiếu HAI

Thông tin bán hết cổ phiếu HAI được công bố sau hơn 1 tháng kể từ khi kết thúc giao dịch. Tuy nhiên, KLF vẫn là cổ đông lớn của HAI.