Hủy

Kinh tế Argentina Tin tức

  • 01/08/2014 - 14:35

    Ai hưởng lợi khi Argentina vỡ nợ?

    Các chủ nợ chưa chắc là người hưởng lợi khi Argentina vỡ nợ vì họ đã mất đi công cụ quyền lực nhất của mình đối với Buenos Aires: sự đe dọa vỡ nợ.
  • 29/01/2013 - 14:10

    Câu lạc bộ Paris: Họ là ai?

    Câu lạc bộ Paris cung cấp các dịch vụ tài chính như kinh phí chiến tranh, tái cấu trúc nợ, giảm nợ hay tha nợ cho các chính phủ.