Hủy

Kỷ lục giá Tin tức

  • 10/08/2020 - 08:00

    Viết lại lịch sử giá vàng?

    Nhiều yếu tố dồn nén đã thổi giá vàng liên tục xô đổ các đỉnh giá trong lịch sử. Đã đến lúc hạ nhiệt giá vàng?