Hủy

Kỷ lục giá Tin tức

  • 12/05/2015 - 10:26

    Tranh Picasso có giá bán kỷ lục

    Họa phẩm “Les Femmes d'Alger (Version “O”)” của Picasso trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt giá nhất từ trước tới nay trong một phiên đấu giá.