Hủy

La phieu Tin tức

  • 22/09/2014 - 09:04

    NHNN hút tiền trên OMO 3 tuần liên tiếp

    Mặc dù Website NHNN cho thấy tăng trưởng tín dụng đã có những tín hiệu tích cực, tuy nhiên, giao dịch tín phiếu trên thị trường mở vẫn diễn ra sôi động.