Hủy

Làm gấp Tin tức

  • 14/05/2012 - 08:19

    Tăng trưởng kinh tế quý II dự báo 4,5%

    Chính phủ đánh giá, nếu không có các giải pháp tích cực thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển thì mục tiêu tăng trưởng kinh tế 6% sẽ gặp khó khăn.
Người Tiên Phong