Hủy

Làm yếu Tin tức

  • 06/02/2014 - 09:03

    Giá vàng đảo chiều đi lên

    Mỗi ounce kim loại quý tăng lên 1.257 USD tại Mỹ trong phiên 5/2, do số liệu việc làm tháng một yếu hơn kỳ vọng.