Hủy

Lap quy Tin tức

  • 21/04/2015 - 15:30

    Hy Lạp dốc tiền trả nợ

    Không còn lựa chọn, Thủ tướng Hy Lạp vừa yêu cầu các chính quyền địa phương chuyển quỹ công về ngân hàng trung ương để trả nợ.